Dissertations

Disputation Irina Manouilenko

2013-09-0613:00 to 2018-12-1711:31 Föreläsningssalen Bryggarkungen, Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Autism spectrum disorder in adults - biological dimensions

Huvudhandledare;

Docent Susanne Bejerot, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Bihandledare:

Professor Anna Åberg Wistedt, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Marco Pagani, PhD, Institute of Cognitive Sciences and Technologies, CNR, Rome, Italy

Fakultetsopponent:

Professor emeritus Sten Levander, Malmö högskola, Institutionen för kriminologi

Betygsnämnd:

Professor Lisa Ekselius, Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap

Professor Håkan Fischer, Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen

Professor Anne-Liis von Knorring, Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap