Dissertations

Disputation: Helén Olsson (HK08)

2013-09-0610:30 to 2018-12-1607:16 Mittuniversitetet

Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården
- Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning.