Dissertations

Disputation Emilie Sundqvist

2013-04-1209:00 to 2018-12-1913:14 Föreläsningssalen, CMM, L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Common Viruses and Host Gene Interactions in Multiple sclerosis

Huduvdhandledare:

Docent Ingrid Kockum, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Tomas Olsson, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Trygve Holmöy, Oslo Universitet

Betygsnämnd:

Professor Oluf Andersen, Göteborgs Universitet

Professor Cecilia Söderberg Nauclér, Karolinska Institutet

Professor Paul Lichtenstein, Karolinska Institutet