Dissertations

Disputation - Cecilia Pegelow Halvorsen

2013-05-3109:00 to 2019-01-1804:52 Aulan, plan 6, hiss C, Södersjukhuset

Doktorand

Cecilia Pegelow Halvorsen

Avhandlingens titel

Twin-twin transfusion syndrome (TTTS) - outcomes with special reference to cardiovascular function

Opponent

Docent Daniel Holmgren, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin

Betygsnämnd

Professor Nina Nelson Follin, Linköpings Universitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin

Docent Bo Lundell, Karolinska Institutet, Inst. för kvinnors och barns hälsa

Professor Torvid Kiserud, Universitetet i Bergen, Dept. of Clinical Science

Handledare

Professor Mikael Norman, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Docent Charlotta Grunewald, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Sverker Ek, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)