Dissertations

Disputation Bing Zhang

2013-03-1509:00 to 2018-07-2221:05 Aulan, S:t Eriks Ögonsjukhus, Polhemsgatan 50

Detailed analysis of slow oscillatory movements of eye position

Huvudhandledare:

Docent Tony Pansell, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Jan Ygge, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Fakultetsopponent:

Dr. Christopher J Bockisch, Departments of Neurology, Ophthalmology, and Otorhinolaryngology, University Hospital Zürich, Switzerland

Betygsnämnd:

Docent Hans Richter, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

Professor Bo Rydqvist, Institutionen för fysiologi och farmakologi Karolinska Institutet

Docent Stefan Löfgren, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet