Dissertations

Disputation Benny Liberg

2013-10-0313:00 to 2018-12-1410:51 Sal 4U, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Psychomotor disturbances in bipolar disorder - investigations using structural and functional neuroimaging

Huvudhandledare:

Professor Mikael Landén, Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi

Bihandledare:

Dr Björn Wahlund, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik, Enheten för biometri och systemanalys

Docent Maria Kristoffersen-Wiberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi

Fakultetsopponent:

Professor Lars Vedel Kessing, Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Enheten för Neuro- og Sansefag

Betygsnämnd:

Docent Anders Björkman, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö Enheten för handkirurgi

Professor Per Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för molekylär medicin (CMM)

Professor Rolf Heckemann, Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Enheten för klinisk neurovetenskap och rehabilitering