Lectures and seminars

Att söka jobb - är det viktigt att veta vad jag motiveras av i yrkeslivet? (in Swedish)

2013-05-2214:00 to 17:00 Grupprum 311, Retzius väg 13 A-B, Solna

Trygghetsstiftelsen har en upplevelse av att doktorander och forskare ofta förminskar betydelsen av sin egen kompetens till att omfatta de teoretiska delarna av kompetensbegreppet.
I denna Workshop bjuder Trygghetsstiftelsen in doktorander och forskare till att diskutera och reflektera över kompetensbegreppet i stort, motivatorer i yrkeslivet och jobbsökarprocessen.

Syftet med dagen

  • Att genom dialog och övningar identifiera egna individuella yrkesmotivatorer för att kunna kommunicera dessa skriftligt och muntligt till potentiella arbetsgivare
  • Att få en tydligare bild av min egen kompetens och vad jag kan bidra med i min yrkesroll
  • Börja reflektera över vilka arbetsmiljöer som attraherar mig
  • Inspiration

Ledare för Workshopen är Eleonora Klang och Marie Forssjö från HandlingsKraft Nu

HandlingsKraft Nu arbetar med att stötta individer och grupper i utvecklings- och förändringsprocesser. De arbetar med värderingar i det dagliga arbetet som utgångspunkt och är verksamma inom karriärutveckling, ledarskapscoaching, outplacement och rekrytering. Marie och Eleonora har stor erfarenhet av att hålla Trygghetsstiftelsens program Nytt Jobb med coaching för doktorander och forskare. De är båda certifierade coacher och teamcoacher via coachfederationen ICC och Skandinaviska Ledarhögskolan.

Workshopen arrangeras tillsammans med Trygghetsstiftelsen.