Lectures and seminars

"Academic physicians work-related health and work conditions"

2013-11-2014:00 to 15:00 Konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3, Stockholms Universitet

Docent Ann Fridner och doktorand Marie Gustafsson, Psykologiska Institutionen, talar om "Academic physicians" work-related health and work conditions.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium. Seminariet ingår i den allmänna seminarieserien vid Psykologiska Institutionen.

Vid frågor kontakta Professor Per.carlbring@psychology.su.se

Läs Allmänna seminarieserien HT 2013.