Kaj Fried recipient of the Swedish Dental Association's International Prize

Published 2018-12-07 12:32. Updated 2018-12-07 13:26Denna sida på svenska
Kaj Fried recieves International Prize from Agneta Marcusson, Swedish Dental Association

Kaj Fried recieves International Prize 2018 from Agneta Marcusson at the Swedish Dental Association. Photo: Marie Ullnert

Från vänster till höger Agneta Marcusson, Svenska Tandläkare-Sällskapet och Kaj Fried, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap. Foto: Marie Ullnert.From left to right Agneta Marcusson, Swedish Dental Association and Kaj Fried, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience. Photo: Marie Ullnert. 

The Swedish Dental Association, established in 1908, is one of the main contributors to odontological research in Sweden.

The Swedish Dental Association’s International Prize is awarded every three years to a dentist (Swedish or non-Swedish) having made pioneering efforts in odontological research or other areas of importance for odontology.

Kaj Fried, Professor at the Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, is the recipient of the International Prize 2018.

The award ceremony was held during Annual Dental Congress in Gothenburg on November 14th.

Links