Skip to main content

Personnel and contact

Contact

Visiting address: Granits väg 4, KI Campus Solna

[embed]<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2034.005876448254…" width="400" height="300" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/embed]

Postal address: NASP, Attn: [Recipient's name] Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Delivery address: Granits väg 4, 171 65, Solna

Fax: +46 (0)8-30 64 39

E-mail: nasp@ki.se

Personnel

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Anknuten

Britta Alin-Åkerman

Telefon: 08-524 867 14
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Britta.Alin-Akerman@ki.se

Universitetslektor

Vladimir Carli

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Vladimir.Carli@ki.se

Forskare

Marcus Sokolowski

Telefon: 08-524 869 38
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Marcus.Sokolowski@ki.se

IT-samordnare

Eva Wasserman

E-post: Eva.Wasserman@ki.se

Anknuten

Inga-Lill Ramberg

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Inga-Lill.Ramberg@ki.se

Projektsamordnare

Anna Johansson

Telefon: 08-524 870 26
E-post: anna.johansson.4@ki.se

Universitetslektor

David Titelman

Telefon: 08-524 868 10
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: David.Titelman@ki.se

Projektsamordnare

Linda Karlsson

Telefon: 076-052 24 12
E-post: linda.karlsson@ki.se

Samordnare

Eva Lundin

Telefon: 08-524 868 57
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: eva.lundin@ki.se

Forskningsassistent, UF

Sebastian Hökby

Telefon: 072-453 91 83
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: sebastian.hokby@ki.se

Anknuten

Laila Lindahl

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: laila.lindahl@ki.se

Samordnare

Rigmor Stain

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Rigmor.Stain@ki.se

Projektsamordnare

Janek Szklarzewicz

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: janek.szklarzewicz@ki.se

Projektledare

Oliver Bartsch

Telefon: 070-616 23 99
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: oliver.bartsch@ki.se

Doktorand

Anne Stefenson

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Anne.Stefenson@ki.se

Anknuten

Pietro Gambadauro

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: pietro.gambadauro@ki.se

Anknuten

Clare Levine

Telefon: 072-007 40 38
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: clare.levine@ki.se

Anknuten

Bianca Blazevska

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: bianca.blazevska@ki.se

Anknuten

Danielle Stone

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: danielle.stone@ki.se

Anknuten

Wanda Throne-Holst

Enhet: Wasserman
E-post: wanda.throne-holst@ki.se

Projektassistent

Nuhamin Petros

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: nuhamin.petros@ki.se

YAM in Stockholm

Projektsamordnare

Anna Johansson

Telefon: 08-524 870 26
E-post: anna.johansson.4@ki.se

Anknuten

Clare Levine

Telefon: 072-007 40 38
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: clare.levine@ki.se

MHFA

Projektledare

Oliver Bartsch

Telefon: 070-616 23 99
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: oliver.bartsch@ki.se

Projektsamordnare

Janek Szklarzewicz

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: janek.szklarzewicz@ki.se

Aktion Livräddning (Operation Save Lives)

Projektsamordnare

Linda Karlsson

Telefon: 076-052 24 12
E-post: linda.karlsson@ki.se

Anknuten

Laila Lindahl

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: laila.lindahl@ki.se

AOSP (Emergency Care of a Suicidal Person)

Anknuten

Britta Alin-Åkerman

Telefon: 08-524 867 14
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Britta.Alin-Akerman@ki.se