Conferences and symposiums

Rolf Luft Symposium and Rolf Luft Award 2015

2015-05-2712:30 to 17:30 Nobel ForumCampus Solna
Professor Andrew Hattersley

Recipient of Rolf Luft Award 2015

Professor Andrew Hattersley from University of Exeter Medical School, UK is awarded with Rolf Luft Award 2015.

The Prize Lecture "From base change to better care in diabetes" will be held by Professor Hattersley during Session 1 at the Rolf Luft Symposium.

Program

Session 1 - Rolf Luft Award 2015, chair: Per-Olof Berggren, Karolinska Institutet

12:30-12:40 Rolf Luft (1914-2007) pioneer in Endocrinology and diabetes research and care,  Kerstin Brismar, Karolinska Institutet
12:40-13:05 Living with diabetes, why research is so important, Karin Hehenberger, NYC, USA
13:05 -13:15 Rolf Luft Award prize ceremony, President of Karolinska Institutet, Professor Anders Hamsten
13:15 -14:00 The Rolf Luft Lecture “From base change to better care in diabetes”, Professor Andrew Hattersley, Exeter University, UK
14:00-14:20 Coffee break

Session 2 Rolf Luft Symposium, chair: Mikael Rydén, Karolinska Institutet

n.b. session 2 will be held in Swedish

14:20-14:40 Diabetesvård på sjukhusen i Stockholm, Diabetesansvariga sektionschefer: Norrtälje, Danderyd, Karolinska Solna/Huddinge, St Göran, Ersta, Södersjukhuset, Södertälje
14:40-15:10 Framgångsfaktorer för diabetesvården samt 4D projektet, Claes-Göran Östenson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eva Toft, Ersta sjukhus
15:10-15:25 Erfarenhet av Tresiba®, Lena Landstedt Hallin, Danderyds sjukhus
15:25-15:40 Erfarenhet av särskild satsning på de med högt HbA1c, Ann-Sofie Bolmér, S:t Görans sjukhus
15:40-15:50 Fruktpaus
15:50-16:05 Nya verktyg för bra blodsockerkontroll, Jan Bolinder, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
16:05-16:20 GLP-1 analoger och stroke, David Nathanson, Södersjukhuset
16:20-17:00 Combining basal insulin with GLP-1 receptor agonist, Jens Juul-Holst, University of Copenhagen, Denmark
17:00-17:30 Diskussion om framtida diabetsvård för typ 1 diabetiker, Vilka resurser behövs för att nå behandlingsmålen? Ska vi differentiera målen? Vad behövs för grundutbildning och forskning?

Registration

Register your attendance by e-mail to Kerstin Brismar

 

Contact person: Kerstin Brismar

Links