Half-time controls

Half time seminar: Olga Nilsson

Denna sida på svenska
2016-09-0913:00 Konferensrummet, Kärlkirurgiska kliniken A2:01Karolinska University Hospital, Solna

Strukturerad utbildningsintervention för patienter med bukaortaaneurysm

Main Supervisor: Rebecka Hultgren