Dissertations

Dissertation: Anna Hammarsjö

Denna sida på svenska
2018-09-0709:00 Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Akademiska stråket 1Karolinska University Hospital, Solna

Expanding the genetic and phenotypic spectrum of skeletal dysplasias

Opponent

Geert Mortier, University of Antwerp

Examination Board

Ola Nilsson, Karolinska Institutet och Örebro Universitet

Ann-Charlotte Thuresson, Uppsala Universitet

Larry Mansouri, Karolinska Institutet

 

Links

Genetics