Dissertations

Dissertation: Anders Hansson Elliot

Denna sida på svenska
2017-05-1209:00 Nanna Svartz Auditorium, Karolinska University Hospital SolnaKarolinska University Hospital, Solna

On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer

Opponent

Desmond Winter, University College Dublin

Examination Board

Magnus Nilsson, Karolinska Institutet

Eva Angenete, Göteborgs Universitet

Johan Wikström, Uppsala Universitet

Links