Half-time controls

Half-time Martina Wahlund

Denna sida på svenska
2018-01-1109:00 CMM, L8:01, SeminarieroomKarolinska University Hospital, Solna

Etiology and risk factors of febrile neutropenia in children under treatment for cancer

Main supervisor:

Anna Berggren

Karolinska Univ.sjh, Tema Barn och Kvinnosjukvård

Supervisors:

Anna Nilsson, Samuel Rhedin och Kristina Broliden