Half-time controls

Half-time Katarina Remaeus

Denna sida på svenska
2018-02-1312:00 Paul Blomkvist-rummet, KEP Eugeniahemmet, T2Karolinska University Hospital, Solna

Studies on inflammatory arthritis and reproduction

Main supervisor:

Olof Stephansson, docent

Institutionen för medicin, Solna, enheten för klinisk epidemiologi (KEP), Karolinska Institutet

Co supervisor:

Johan Askling,professor, Kari Johansson, PhD & Karin Hellgren, PhD

Institutionen för medicin, Solna, enheten för klinisk epidemiologi (KEP), Karolinska Institutet

Half-time board:

Gunnel Nordmark, docent

Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Margareta Hellgren Wångdahl, professor

Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.

Fang Fang, docent

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska institutet.