Half-time controls

Half-time control: Marika Ström

2018-06-1410:30 Eken, Norrbacka S2:02/03Karolinska University Hospital, Solna

Project title: System biology approaches to investigate mechanisms of obstructive lung diseases in early adulthood of prematurely born

Supervisor:

Assoc. Prof. Åsa Wheelock, Respiratory Medicine Unit, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet

Co-supervisors:

Prof. Magnus Sköld, Lung-Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet

Assoc. Prof. Susanne Gabrielsson, Translational Immunology Unit, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet,

MD, PhD Eva Berggren Broström, Sachsska Barnsjukhuset, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet Södersjukhuset

Half-time board:

Prof. Peter Nilsson, SciLifeLab Autoimmunity profiling facility, Royal Institute of Technology

PhD Cecilia Lässer, Department of Internal Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska, University of Gothenburg,

MD, PhD Jon Konradsen, Department of Medicine, Karolinska Institutet