Dissertations

Dissertations - Ali Zirakzadeh

2017-05-1209:30 Skandiasalen - Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska University Hospital, Solna

B Lymphocytes in Solid Human Malignancies

Principal Supervisor:

Professor Ola Winqvist

Karolinska Institute

Department of Medicine

Unit Immunolgy and Allergy

Co-supervisor:

M.D., Ph.D. Per Marits

Karolinska Institute

Department of Medicine

Unit Immunolgy and Allergy

Opponent:

Docent Åsa Johansson

Lunds universitet

Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin

Examination Board:

Docent Guro Gafvelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk neurovetenskap

Docent Helen Kaipe, Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin

Docent Sara Mangsbo, Uppsala universitet, Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi Klinisk Immunologi