Dissertations

Dissertation - Viveca Gyberg

2014-06-0509:00 Thorax AulaKarolinska University Hospital, Solna

Prevention of Cardiovascular Disease and Diabetes on a Population Level

Opponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Associate professor Peter Gaede, Köpenhamns Universitet
Slagelse, Danmark

Main Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Senior professor Lars Rydén
Institutionen för medicin
Enheten för kardiologi, Solna
Karolinska Institutet

Co-supervisors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PhD Linda Mellbin
Institutionen för medicin
Enheten för kardiologi, Solna
Karolinska Institutet

Professor Per Wändell
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Karolinska Institutet

Examination board                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Professor Staffan Ahnve
Institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska Institutet

Associate professor Lisa Juntti-Berggren
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Solna
Karolinska Institutet

Professor Lena Jonasson
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings Universitet