Dissertations

Dissertation- Marie-Rose Mellander

Denna sida på svenska
2017-03-3109:00 Sal Eken S2:02, Norrbacka Karolinska universitetssjukhuset, SolnaKarolinska University Hospital, Solna

Microscopic colitis

Supervisor

Professor Rolf Hultcrantz

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Huddinge

Faculty Opponent

Marie Carlsson

Uppsala Universitet

Institutionen för medicinska vetenskaper