Dissertations

Dissertation- Lingjing Chen

Denna sida på svenska
2017-12-1409:00 Leksell Auditorium, Eugeniahemmet T3Karolinska University Hospital, Solna

Rectal cancer suvivorship - work loss and long-term morbidity

Main Supervisor:

Karin Ekström Smedby

Clinical Epidemiology, Department of Medicine, Solna. Karolinska Institutet

Opponent:

Olof Hallböök

Linköping University