Dissertations

Dissertation Ingela Hasselqvist-Ax

Denna sida på svenska
2018-01-1909:00 Aulan, Hiss C, plan 6Södersjukhuset

Dual dispatch and the importance of bystander CPR in out-of-hospital cardiac arrest

Huvudhandledare:

Per Nordberg

KI MedS, Centrum för Hjärtstoppsforskning, Södersjukhuset

Opponent:

Hans-Morten Lossius

Universitetet i Stavanger, Hälsovetenskapliga fakulteten