Skip to main content

Publications MCC

MCC publication

Books

Nordquist, J. Sundberg, K. Kihlström L. Makt och mandat: Verkningsfulla kvalitetssystem i utbildning av ST-läkare // Björgell, O. Uddenfeldt Wort, U. Eds. (2015) ST-boken. Lund: Studentlitteratur.

Nordquist J. Starting a new medical school in Southern Africa: University of Namibia Medical School (case studie 22.2) // Abdulrahman Khalid B, Mennin S, Harden R. Ed. (2015). Routledge International Handbook of Medical Education. London: Routledge.

Nordquist J. Improving students decision-making skills on the surgical rotation (case study 10.6) . // Abdulrahman Khalid B, Mennin S, Harden R. Ed. (2015) Routledge International Handbook of Medical Education. London: Routledge.

Nordquist, J. Sundberg, K. Interactive Patient Cases in Occupational Therapy– How to Succeed. // Söderback, I., Ed. (2015) International Handbook of Occupational Therapy Interventions. New York: Springer Media.

Nordquist J, Sundberg K, Johansson L. 2011. Case – verktyg för professionslärande. Stockholm: Liber

Nordquist J, Johansson L (red). 2009. Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården: Om främjadet av autentiskt interaktivt lärande, interprofessionalism och organisatoriskt lärande. Solna: Karolinska Institutet

Nordquist J. 2004. Att lära med case. I Bron A, Wilhelmsson L (red.), Lärandeprocesser i högre utbildning. Stockholm: Liber

Peer-reviewed articles

2015

Roles, tasks and educational functions of postgraduate programme directors: a qualitative study.
Frydén H, Ponzer S, Heikkilä K, Kihlström L, Nordquist J
Postgrad Med J 2015 Oct;91(1080):588-93

Alignment Achieved? The Learning Landscape and Curricula in Health Professions Education. Nordquist, J. Medical Education (accepted).

25902462

25655659

Power and Resistance: Leading change in medical education. Sundberg K, Josephson A, Reeves S, Nordquist J. Studies in Higher Education 2015.

2014

25559074

2013

23930685

23713805

23356763

2012

22223292

2011

21995564

21848187

2010

20333971

Articles

2014

24896202

25668805

24839703

2013

23930684

23930691

2013

23930684

23930691

2012

Nordquist J, Kihlström L. Uppmaning till Socialstyrelsen: Dra tillbaka förslaget om att ersätta externa ST-granskare med anställda sakkunniga. Läkartidningen. 2012; 109 (11): 571

Kihlström L, Nordquist J, Johansson E, Sundberg K samt referensgrupp. 2012. Överordnat kvalitetssystem för ST-utbildning i Stockholms Län 1.0: ST-Stockholm. Solna: Karolinska Universitetssjukhuset

[New quality system for internship education in the United States--an inspiration also for us?].
Sundberg K, Kihlström L
Lakartidningen ;109(36):1559

2011

Focusing on future learning environments: exploring the role of space and place for interprofessional education.
Nordquist J, Kitto S, Peller J, Ygge J, Reeves S
J Interprof Care 2011 Nov;25(6):391-3

Carnegiestudie väcker tankar om svensk läkarutbildning.

Carnegiestudie väcker tankar om svensk läkarutbildning. [The Carnegie study awakens thoughts about Swedish medical education. Better connection between basic medical education and internship is necessary--among other things].
Nordquist J
Lakartidningen ;108(11):590-1

21995564

ST-läkares kompetensutveckling. Kvaliteten på bedömningen av ST-läkaren måste höjas.

ST-läkares kompetensutveckling. Kvaliteten på bedömningen av ST-läkaren måste höjas. [Interns' competence development. Quality of the assessment must be improved].
Sundberg K, Johansson E, Nordquist J, Kihlström L
Lakartidningen ;108(47):2412-3

Nordquist J, Kihlström L. 2011. Replik om ändrad specialitetsindelning. Finns det några vagnar kopplade till Socialstyrelsens tåg? Läkartidningen. 2011; 108(42): 2104

2010

ST-studierektorn viktig för utbildningskvaliteten.

ST-studierektorn viktig för utbildningskvaliteten. [The director of internship studies important for the quality of education].
Kihlström L, Nordquist J
Lakartidningen ;107(5):273-4

Nya ST kräver förändrat synsätt: från gesällutbildning till formell utbildning.

Nya ST kräver förändrat synsätt: från gesällutbildning till formell utbildning. [New internship requires changed point of view: from journeyman education to formal education].
Nordquist J, Kihlström L
Lakartidningen 2010 Dec;107(51-52):3302-3

Ackreditering av ST-utbildning – framtida utvecklingsinstrument?

Ackreditering av ST-utbildning – framtida utvecklingsinstrument? [Accreditation of internship education--future instrument for development?].
Sundberg K
Lakartidningen 2010 Dec;107(51-52):3303-4

Earlier

Framtidens läkarutbildning – några kommentarer föranledda av en ny internationell studie.

Framtidens läkarutbildning – några kommentarer föranledda av en ny internationell studie. [Future medical education--some comments a new international study gave rise to].
Nordquist J
Lakartidningen ;106(12):875

Case-undervisning kan bli en brygga. Integrerar preklinik med klinik – examination krävs för studiemotivation.

Case-undervisning kan bli en brygga. Integrerar preklinik med klinik – examination krävs för studiemotivation. [The case method teaching can be a bridge. Integrated preclinical and clinical training--examination required for study motivation].
Nordquist J
Lakartidningen 2004 Oct;101(43):3303-4

Reports

Frydén, H. 2011. Lärandemiljöer vid Karolinska Institutet – en intervjustudie. Utbildningsansvariga för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet intervjuas kring dagens och morgondagens lärandemiljöer. Solna: Karolinska Institutet.

Peile E, Ringsted C, Illing J, Boekel C, Sundberg K. 2011. Report - Review of medical educaton research at Karolinska Institutet. Solna: Karolinska Institutet

Carlstedt- Duke J, Peile E, Hofgaard Lykke K, Sundberg K. 2009. Report - Review of the new undergraduate medical programme at Karolinska Institutet and evaluation of the early stages of implementation. Solna: Karolinska Institutet.

Frydén H, Ingvarsson S. 2009. Framgångsfaktorer för klinisk forskning – tre fallstudier av forskningsmiljöer. Solna: Karolinska Institutet

Frydén, H. 2009. Kvalitetssäkring av ST vid Karolinska Universitetssjukhuset - En utredning om SPUR-inspektioner 1997 – 2008. Solna: Karolinska Universitetssjukhuset

Nordquist J, Ygge J. 2009. Sammanfattning av trender och utvecklingslinjer för lärandemiljö i högre utbildning. Solna: Karolinska Institutet

Sundberg K. 2009. Klinisk forskarutbildning i Norden – erfarenheter och utvecklingsområden. Solna: Karolinska Institutet.

Peer-reviewed conference contributions

Sundberg, K. & Nordquist, J. Power To Develop Medical Education? A Power Analysis Of Educational Leadership At Medical Schools. APMEC 2014, Singapore, januari 2014

Sundberg, K. & Nordquist, J. Designing An Evaluation For A Faculty Development Programme On Educational Leadership Using Qualitative Elements – How And Why?. APMEC 2014, Singapore, Januari 2014

Frydén, H. Understanding and clarifying the role and tasks of the residency directors in postgraduate training. Rogano, Prague, August 2013

Sundberg, K. How does leading educational change in a health professions organisation manifest itself through power and resistance? (Or does it?). Rogano, Prague, August 2013

Sundberg K, Nordquist J, Kihlström L. "Happy sheet 2.0? Beyond teacher evaluations." Ottawa Conference, Kuala Lumpur, March 2012

Sundberg K, Nordquist J. Learning environments and the curriculum. GMA 2012, Aachen, September 2012

Sundberg K, Johansson E, Kihlström L, Nordquist J. Future learning environments - how space impacts on learning. AAMC/HMI 2012, San Fransisco, November 2012