HERM Guest professor program

Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM) Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

HERM är ett forskningscentrum för hematologi och olika former av cell- och vävnadsterapi. HERM:s sexton forskargrupper arbetar för att förstå frisk blodbildning, orsaker till blodcancer, immunsystemets funktioner samt hur nya behandlingar mot sjukdomar i dessa system bäst utvecklas. Inom HERM samarbetar kliniska och experimentella forskare för att hitta nya vinklar på de vetenskapliga problemen inom dessa områden. Patienten är en central del i vårt program.

En avgörande framgångsfaktor för vetenskapliga miljöer är att de har ett internationellt nätverk av framstående forskare, vars kunskap och resurser bidrar till att stimulera och stärka forskningens kvalitet. En effektiv form av ett sådant nätverk är att knyta internationella gästprofessorer till forskningsmiljön och till Karolinska Institutet.

Vi har inspirerats av privatpersoner och patienter, som under flera år har donerat generösa summor ämnade för forskning inom olika hematologiska forskningsområden. För att dessa donationer på bästa sätt ska komma till nytta för så många som möjligt, har vi enats om att samla dem i ett program, vilket ska knyta framstående internationella forskare som gästprofessorer till HERM. Vi tror att detta program starkt kommer att förbättra våra möjligheter till betydande upptäckter och framsteg.

Förutsatt att donatorn så godkänner kommer donationen att uppmärksammas genom en plakett på en namntavla placerad på HERM och på HERM:s hemsida