Half-time controls

Half time control: Paul Petrus

Denna sida på svenska
2018-02-2009:30 Solrosen, C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska University Hospital, Huddinge

Half time control: Paul Petrus, Enheten för Endokrinologi, Institutionen för medicin, Huddinge 

Date: 2018-02-20

Time: 09.30

Location: Solrosen, C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

Title: Identification of Novel Factors Regulating Human Adipocyte Function and their Link to Metabolic Health

Main supervisor: Professor Mikael Rydén

Co supervisor: Dr Hui Gao

Co supervisor: Senior Professor Peter Arner

Contact person: Paul Petrus