Dissertations

Disputation: Anne Friman, L-Section

Denna sida på svenska
2017-03-1509:00 Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, StockholmCampus SolnaCLK - Centre for Learning and Knowledge

Samverkan och lärande kring sårbehandling - erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning

Collaboration and learning about wound care - experiences from different professional perspectives in primary care and education​

(Disputation hållas på svenska)

Principal Supervisor: Samuel Edelbring, Linköpings University, Deparment of Medicine and Health Sciences & Karolinska Institutet, LIME.

CoSupervisor: Desirée Wiegleb Edström, Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna

Opponent: Prof Åsa Hörnsten, Umeå University, Department of Nursing 

Examination Board:

Prof Lena Gunningberg
Uppsala University, Department of Public Health and Caring Sciences 

Prof Sari Ponzer
Karolinska Institutet, Department of Clinical Research and Education, Södersjukhuset

Doc Mats Foldevi
Linköpings Universitet, Department of Medicine and Health Sciences