Skip to main content

Department management

Management consists of division heads from all seven divisions at the department, including director of undergraduate education, administrative manager and HR.

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

Professor

Göran Andersson

Telefon: 08-524 838 60
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Goran.Andersson@ki.se

Professor/överläkare

Mikael Björnstedt

Telefon: 08-585 838 09
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Mikael.Bjornstedt@ki.se

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Professor

Thomas Gustafsson

Enhet: Avdelningen för klinisk fysiologi
E-post: Thomas.Gustafsson@ki.se

Professor/verksamhetschef

Moustapha Hassan

Telefon: 08-585 838 62
Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: Moustapha.Hassan@ki.se

Administrativ chef

Jenny Degerholm Langsmo

Telefon: 08-524 837 04
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: jenny.degerholm.langsmo@ki.se

Personalansvarig

Martina Lystedt

Telefon: 08-524 887 09
Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: martina.lystedt@ki.se

Universitetsadjunkt, adj

Andreas Matussek

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: andreas.matussek@ki.se

Avdelningschef

Georgios Panagiotidis

Telefon: 073-320 05 11
Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Georgios.Panagiotidis@ki.se

Kommunikatör

Christina Sundqvist (Sandström)

Telefon: 08-524 869 70
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: christina.sundqvist@ki.se

Professor/överläkare

Anders Sönnerborg

Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Anders.Sonnerborg@ki.se

Projektledare

Lise-Lotte Vedin

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Lise-lotte.Vedin@ki.se

Universitetslektor/klinisk anställning

Peter Bergman

Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Peter.Bergman@ki.se