Skip to main content

Koll på Asperger - en webbkurs för unga

Webbkursen Koll på Asperger utvärderas i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan KIND, Karolinska Institutet och Internethabiliteringen, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Den internetbaserade kursen Koll på Asperger

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är autismspektrumtillstånd (AST)? Vad är Aspergers syndrom? Vad betyder det för mig? Vilka är mina starka sidor? Vad har jag svårt för?

Personer med AST kan vilja veta mer om diagnosen och kan behöva ställa frågor – då är det viktigt att få tydlig och korrekt information. Det är inte alltid man har lust att gå till en mottagning och prata med någon. Därför har vi tagit fram en internetbaserad kurs om AST för unga 16-25 år.

Forskningsprojektet Koll på Asperger

Vi utvärderar genomförbarhet, deltagarnöjdhet och effekten av den nya internetbaserade kursen. Vi vill veta om kursen Koll på Asperger leder till att man lär sig mer om AST. Vi vill också följa upp hur kursdeltagarna mår. Vi vill såklart veta vad deltagarna tycker om att delta via internet, det vill säga om deltagarna är nöjda med upplägget så att de vill och orkar genomföra hela kursen.

Kursen har utvecklats i samarbete med ungdomar med AST. På det sättet hoppas vi att innehållet känns relevant för andra ungdomar med AST. Hela kursen görs på nätet och alla deltagare har en handledare som de har kontakt med (via en meddelandefunktion) varje vecka. Kursen utförs hemma vid den egna datorn och tar nio veckor att genomföra.

Under 2015 har en s.k. pilotstudie påbörjats på den nationella plattformen för internetförmedlade insatser, E-tjänster för Stöd och behandling (inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster).

Studien fortsätter år 2016. Resultaten kommer att sammanställas som vetenskaplig rapport. Projektet genomförs vid den nystartartade Internethabiliteringsenheten hos Habilitering & Hälsa

Egenanmälan

En större studie startas under 2016 och kommer att välkomna deltagare löpande under åren 2016-2018. Man anmäler sig själv till kursen. (OBS! För professionella gäller att inte skicka en remiss men hjälp gärna ungdomen med AST att skicka in egenanmälan).

Kursen sker hemma eller där deltagaren själv vill, genom en dator med internetuppkoppling. För att kunna nå kursen behöver deltagaren personlig inloggning till 1177 Vårdguidens E-tjänster.

Vi välkomnar deltagare från hela Sverige!

Deltagande i projektet är tillgängligt för personer 16-25 år med en autismspektrumdiagnos som bor i Sverige, läs mer om projektet och hur deltagandet går till här eller gå till www.ungochasperger.se

Medverkande

Anna Backman (forskningssamordnare), Sven Bölte, Tatja Hirvikoski.

Medverkande kliniker och kursutvecklare från Internethabiliteringen

Elisabet Norman-Claesson och Åsa Mellblom samt annan personal från Habilitering & Hälsa.

Kontakt

Anknuten

Tatja Hirvikoski

Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
E-post: Tatja.Hirvikoski@ki.se