Half-time controls

Half-time control: Tommy Stödberg

Denna sida på svenska
2017-09-2510:00 Konerensrummet Q2:07Astrid Lindgren Children's Hospital

En populationsbaserad studie av orsaksfaktorer, symtombild och prognos vid epilepsidebut under de två första levnadsåren

Main supervisor: Professor Anna Wedell, Karolinska Institutet

Examination board:

  • Professor Marie-Louise Bondeson, Uppsala University
  • Assoc. prof Ingrid Olsson, University of Gothenburg
  • Professor Thomas Sejersen, Karolinska Institutet