Half-time controls

Half-time control: Igor Govorov

2016-05-0213:30 Biblioteket, plan 5, C1:05Karolinska University Hospital, Solna

Von Willebrand's disease in women: Heavy menstrual bleeding and obstetrical bleeding

Main supervisor: Lecturer Miriam Mints, Karolinska Instiutet

Examination Board

  • Assoc. prof Konstantin Svechnikov, Karolinska Institutet
  • Professor Angelica Linden Hirschberg, Karolinska Institutet
  • PhD Liljana Kocoska-Maras, Uppsala University