Dissertations

Dissertation: Susanne Sjöström

Denna sida på svenska
2017-01-2009:00 Skandiasalen Q3:01Astrid Lindgren Children's Hospital

Increasing access to abortion -perspectives on provider availability from different settings

Main supervisor: Kristina Gemzell-Danielsson, Karolinska Institutet

Opponent: Vibeke Rasch, Syddansk Universitet

Examination Board:

  • Ellika Andolf, Danderyd University Hospital
  • Agneta Skoog Svanberg, Uppsala University
  • Lotti Helström, Södersjukhuset