Dissertations

Dissertation: Nader Ghaffarpour

Denna sida på svenska
2018-03-2209:00 Rolf Luft Auditorium, CMMKarolinska University Hospital, Huddinge

Treatment aspects, prognostic factors and outcome measures of lymphatic malformations

Opponent: Juan-Carlos López Gutiérrez, Ospital Universitario La Paz, Madrid

Main Supervisor: Professor Tomas Wester, Karolinska Institutet

Examination board:

Professor Pär Gerwins, Uppsala Universitet
Docent Magdalena Fossum, Karolinska Institutet
Docent Jan Lapins, Karolinska Institutet