Dissertations

Dissertation: Majlis Winberg Salomonsson

2017-05-1910:00 Andreas Vesalius salen, Berzelius väg 3Campus Solna

Long-term effects of mother-infant psychoanalytic treatment

Main supervisor: Per-Anders Rydelius, Karolinska Institutet

Opponent: Vibeke Moe, Oslo universitet

Examination board:

  • Carl-Göran Svedin, Linköpings universitet
  • Gunilla Preisler, Stockholms universitet
  • Rolf Holmqvist, Linköpings universitet