Dissertations

Dissertation: Katarina Åberg

Denna sida på svenska
2017-11-1709:00 Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, SolnaOther

Neonatal complications following birth by vacuum extraction

Opponent: Lars Ladfors, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare: Cecilia Ekéus, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:

  • Anna Karin Dykes, Lunds Universitet
  • Marie Blomberg, Linköpings Universitet
  • Kristina Thorngren-Jerneck, Lunds Universitet