Dissertations

Dissertation: Jakob Frie

Denna sida på svenska
2018-03-2309:00 Föreläsningssal Rolf LuftKarolinska University Hospital, Solna

Ontogeny of perception of maternal and nosocomial stimuli in infants

Main supervisor: Senior professor Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet

Opponent:  Professor Fabrice Wallois, University of Picardie

Disputation board: