Lectures and seminars

Astrid lecture: Bernice Aronsson och Helena Hervius-Askling

Denna sida på svenska
2016-05-0412:00 Conference room, Q2:07Astrid Lindgren Children's Hospital

Tailoring immunisationprograms for children with chronic diseases

Bernice Aronsson, Folkhälsomyndigheten
Helena Hervius-Askling, Smittskydd Sthlm

Astrid lecture: Bernice Aronsson och Helena Hervius-Askling