Lectures and seminars

Fysiologiföreningen presents: Haruhiko Bito, MD, PhD

Denna sida på svenska
2017-09-2016:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8, Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, SolnaCampus Solna

CREB-Arc signaling in long-term memory formation

Author: Haruhiko Bito, MD, PhD, Department of Neurochemistry, The University of Tokyo, Graduate School of Medicine, Japan

Host: Mia Lindskog

Contact person: Maria Lindskog

Links