Session 4B: Source criticism and critical thinking in the digital landscape

Moderator: Madelen Lek

Teaching students to use sources effectively and avoid plagiarism

This presentation outlines a workshop designed to help students use sources in an effective manner and avoid plagiarism. The workshop is given by Academic Writing Support, a part of the university library.
The concepts of acceptable source use and plagiarism are not transparent to students, so it is often inefficient to tell them not to cheat. Research indicates that students rarely plagiarize because they want to cheat, but rather because they do not understand how to use sources correctly. In addition, there is a clear cultural component; students with different backgrounds may therefore have very different perceptions of source use.
The focus of the workshop is therefore on effective source use, as opposed to the traditional approach to avoid plagiarism. The workshop teaches students how to use sources effectively and appropriately, but it also aims to uncover some of the often implicit expectations on students and the rationales behind these practices, for example by discussing and clarifying why they need to paraphrase information from their sources or why they cannot submit the same text for several courses. There is much emphasis on examples, reflection, and discussion – as well as encouragement to investigate further if they are uncertain when working on their own texts – all in order to achieve a deep understanding and establish a platform for discussing source use.
The workshop was given in four master’s programs at KI last year, but student texts indicate that students both on the undergraduate and master’s level would benefit from the workshop.

Name of author: Borgström, Anna M
Working title: Writing tutor 
University/College/Hospital: Karolinska Institutet 
Department: University Library
Section: The KI Academic Writing Support
Contact info: anna.m.borgstrom@ki.se

Academic Honesty Online for Students (AHOS) - an IT-based pedagogical model

Cheating and plagiarism among students at Universities and Colleges is a phenomenon which attracts increasing attention and in many cases leading to disciplinary offences and serious consequences for the student. In 2012, 19 cases of plagiarism from the nursing education programs at the Division of Nursing at Karolinska Institutet were presented before the disciplinary committee, and 16 students were suspended from teaching. Many factors contribute to why students plagiarize and actions for prevention are out most important. The project aims to develop, implement and evaluate an IT-based pedagogical model- Academic Honesty Online for Students (AHOS)-to enhance knowledge on scientific writing and academic ethics in order to develop the quality of student work and prevent cheating and plagiarism. AHOS requires students to complete a tutorial and quiz, has a clear theoretical foundation and is based on key concepts in education; information, reflection and immediate feedback. In spring 2015, AHOS was pilot tested with positive results and subsequently implemented as
mandatory in the first course at the specialist nursing programs. A survey on students' level of knowledge of "good academic practices" in the three first semesters of the nursing program was conducted to determine when to best implement AHOS in the program. Continuous evaluation for further development of AHOS including quantitative and qualitative methods will take place and a final project evaluation in the autumn of 2016. The project is expected to contribute to the quality of education and has a good potential for spreading to other educational programs at Karolinska Institutet.

Name of author: Sundberg, Kay
Working title: Lecturer
University/College/Hospital: Karolinska Institutet
Department: Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS)
Section: Division of Nursing
Contact info: Kay.Sundberg@ki.se

Införandet av öppna lärresurser i sjuksköterskeprogrammet - erfarenheter och reflektioner

Detta projekt beskriver införandet av öppna lärresurser (OER) i sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna. Sjuksköterskeprogrammet har tilldelats e-xcellence kvalitetsackreditering av den europeiska sammanslutningen för distansundervisning inom högre utbildning (EADTU). Ackrediteringen innebar att skriva fram en plan för att kontinuerligt utveckla e-lärandet, vilket innehöll bl.a. ett mål om att satsa mer på OER.
Syfte
Syftet med projektet var att införa OER och studera hur studenter och lärare upplevde användningen av OER och deras uppfattningar om hur ansatsen påverkade inlärningsprocessen.
IMPOER projektet
Kursen som valdes för IMPOER projektet var en preklinisk kurs i grundläggande omvårdnad, en kurs som inkluderar både teoretiska och praktiska moment. Fokus i kursen ligger på patientens grundläggande omvårdnadsbehov, och studenterna övar på omvårdnadsaktiviteter såsom att stödja patienten med personlig hygien. I kursen ingår även lärandemål som är relaterade till den åldrande individen i samhället. Tidigare har inlärning skett genom imitation, vilket innebär att studenterna undervisas i tekniker och sedan imiterar pedagogen. Denna traditionella undervisningsmetod är resurskrävande och ineffektiv. Vi ville med projektet omvända klassrummet och ge studenterna en möjlighet att bredda och fördjupa sin kunskap innan seminarier och examinationer.
Genomförandet
Projektet genomfördes i tre steg (1) systematisk sökning och granskning av OER som skulle kunna användas i kursen; (2) utveckling av läromedel (lärandemål, examinationsuppgifter, studieguide, videoproduktion); (3) stöd till studenter och lärare att använda OER
Utvärdering
Projektet utvärderades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och analyserades med innehållsanalys. Resultaten visar att både studenter och lärare tyckte att det hade varit en positiv erfarenhet av att använda OER men de kände sig överväldigade av den mängd material som fanns och de var bekymrade över kvaliteten. Användingen av OER stimulerade ett kritiskt förhållningssätt. Om användningen av OER skall utvecklas och bli hållbar behövs en förändring i attityder och praxis bland studenter och lärare.  

Name of author/athors: Elf, Marie; Ossiannilsson, Ebba; Neljesjö, Maria; Jansson, Monika
Working title: Lektor
University/College/Hospital: Högskolan Dalarna
Department: Utbildning, Hälsa och samhälle 
Section: Omvårdnad
Contact info: mel@du.se