Other

Guided Tour of Aula Medica

Denna sida på svenska
2017-09-2113:00 Aula MedicaCampus Solna

I broschyren berättar Karolinska Institutets rektor och flera personer med betydelse för aulans tillkomst om den nya självklara platsen för möten kring vetenskap, samverkan och akademiska högtider. ...

Alumni are invited to a guided tour of Aula Medica. The tour starts at 10am and will be held in Swedish. The number of places is limited.

Do you know someone who would be interested? 

Register on our Swedish website >>

Alumni