Richard Bränströms forskargrupp

Det övergripande målet för forskningen i gruppen är att öka vår kunskap om faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos utsatta och stigmatiserade grupper i befolkningen och att utveckla interventioner för att förbättra situationen i dessa grupper.

-

Ojämlikheter i hälsa och minoritetsstress

Det övergripande målet för forskningen i gruppen är att öka vår kunskap om faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos utsatta och stigmatiserade grupper i befolkningen och att utveckla interventioner för att förbättra situationen i dessa grupper. I denna forskning försöker vi identifiera psykologiska och sociala bestämningsfaktorer för hälsa och hälsorelaterat beteende och studera effekterna av internetbaserad psykologisk behandling.

Under de senaste åren har vår huvudfokus varit studier kring hur psykologiska, sociala, biologiska och kontextuella faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (hbtq). Richard Bränströms grupps forskning är inspirerad av ett intersektionellt perspektiv och använder sig och teorier och metoder från en rad olika forskningsfält såsom psykologi, folkhälsovetenskap och socialepidemiologi för att förstå effekten av stigma och diskriminering på ojämlikheter i hälsa.

I forskargruppen pågår även ett antal studier kring effekten av internet-baserad psykologisk behandling för att stärka motståndskraft mot stress och minska psykologisk ohälsa både bland olika patientgrupper och bland unga hbtq-personer.

Forskningsteman

  • Psychological, social, biological, and contextual determinants of health in LGBT-populations
  • The effects of LGBT-affirmative psychological interventions on mental health outcomes
  • Stress-reduction interventions in populations at increased risk of poor mental health
  • Social psychological models to promote health behavior change and prevention

Forskargruppen i media

Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor - Frukostseminarium arrangerat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

The Mental Health and Wellbeing of LGBT Individuals in Sweden - Open seminar: International Day Against Homophobia, transphobia, and Biphobia (IDAHOT) organized by the Karolinska Institutet

Utvalda publikationer

Bränström R, Pachankis JE. Country-level structural stigma, identity concealment, and day-to-day discrimination as determinants of transgender people’s life satisfaction. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 2021 Feb 13.

Pachankis JE, Mahon CP, Jackson SD, Fetzner BK, & Bränström R. (2020). Sexual orientation concealment and mental health: A conceptual and meta-analytic review. Psychological Bulletin. 2020 July 23.

Pachankis JE, Clark KA, Burton CL, Hughto JMW, Bränström R, Keene DE. Sex, status, competition, and exclusion: Intraminority stress from within the gay community and gay and bisexual men's mental health. J Pers Soc Psychol. 2020 Jan 13.

Bränström R, Pachankis JE. Reduction in mental health treatment utilization among transgender individuals after gender-affirming surgeries: A total population study. American Journal of Psychiatry. 2020 Aug 1.

Bränström R, van der Star A, Pachankis JE. Untethered lives: barriers to societal integration as predictors of the sexual orientation disparity in suicidality. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 2019 Jul 12.

Bränström R, Hatzenbuehler ML, Tinghög P, Pachankis JE. Sexual orientation differences in outpatient psychiatric treatment and antidepressant usage: evidence from a population-based study of siblings. European Journal of Epidemiology 2018 Jun; 33(6): 591-599.

Pachankis JE., Bränström R. Hidden from Happiness: Structural Stigma, Sexual Orientation Concealment, and Life Satisfaction across 28 Countries. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2018 May;86(5):403-415.

Hatzenbuehler ML, Bränström R, Pachankis JE. Societal-level explanations for reductions in sexual orientation mental health disparities: Results from a ten-year, population-based study in Sweden. Stigma and Health. 2018 Vol 3(1), Feb 2018, 16-26.

Bränström R, Pachankis JE. Sexual orientation disparities in the co-occurrence of substance use and psychological distress: a national population-based study (2008-2015). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2018 Apr;53(4):403-412.

Bränström R. Minority stress factors as mediators of sexual orientation disparities in treatment for mental health diagnoses: a longitudinal population-based study. Journal of Epidemiology and Community Health. 2017 May;71(5):446-452.

Se Richard Bränströms personliga hemsida för en fullständig lista över alla hans publikationer.

Gruppmedlemmar

Richard Bränström

Principal researcher

Arjan Van Der Star

Affiliated to research

John Pachankis

Anknuten

Petter Tinghög

Affiliated to research