Dissertations

Dissertation Pia Kvillemo

2017-01-2013:00 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6Campus Solna

Title: Coping and stress management training with special focus on women with breast cancer

Main supervisor: Docent Richard Bränström, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykologi

Co-supervisor:

Professor Yvonne Brandberg, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Docent Ellenor Mittendorfer-Rutz, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin

Opponent: Docent Timo Hursti, Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Examination board:

Docent Claudia Lampic, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad-omvårdnad 2

Professor Steffen Torp, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for helsefremmende arbeid

Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för psykologi

Contact person: Pia Kvillemo
Clinical Neuroscience