Dissertations

Dissertation Mo Wang

2015-12-1109:00 Inghe-salen, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

Title: Sickness absence – subsequent psychiatric morbidity and suicidal behaviour

Main supervisor: Docent Ellenor Mittendorfer-Rutz, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin

Co-supervisors:

Professor Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin

Professor Bo Runeson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Opponent: Professor Eero Lahelma, University of Helsinki, Hjelt Institute, Department of Public Health

Examination board:

Professor Tomas Hemmingsson, Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Docent Susanna Toivanen, Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies

Professor Petter Gustavsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykologi

Contact person: Mo Wang
Clinical Neuroscience