Dissertations

Dissertation Jens Högström

2014-06-0410:00 Atrium, Nobels väg 12 BCampus Solna

Title: "Efficacy and Predictors of Outcome in Parent Training Interventions for Children with Conduct Problems"

Opponent:

Prof. Terje Ogden

Universitetet i Oslo

Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Psykologisk Institutt

Betygsnämnd:

Docent Anna Sarkadi

Uppsala Universitet

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

 

Docent Henrik Larsson

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik 

 

Docent Sven Bremberg

Karolinska Institutet

Institutionen för Folkhälsovetenskap 

 

Huvudhandledare

Med dr. Pia Enebrink

Karolinska Institutet Institutionen för Klinisk

Neurovetenskap                                

 

Bihandledare

Prof. Bo Melin 

Karolinska Institutet

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap                                

 

Prof. Ata Ghaderi

Karolinska Institutet

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap                                

Contact person: Jens Högström
Psychology