Dissertations

Dissertation Camilla Jalling

Denna sida på svenska
2017-12-1813:00 Atrium-salen, Nobles väg 12BCampus Solna

Title:
Prevention and prediction of adolescent problem behavior

Main Supervisor:
Andreas Birgegård

Co-supervisor:
Tobias Elgán

Opponent:
Ann-Charlotte Smedler, Stockholms universitet

Examination board:
Agneta Öjehagen, Lunds universitet

Knut Sundell, Karolinska Institutet

Bo Vinnerljung, Stockholms universitet

 

Please note: the dissertation will be held in Swedish.