Dissertations

Dissertation Björn Lindström

2014-08-2910:00 Rockefeller, Nobels väg 11Other

Title: Socially Dependent Avoidance Learning: Mechanisms of Adaptive Behavior

Main-supervisor: 

Dr Andreas Olsson, Sektionen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap,  Karolinska Institutet

Co-supervisor:

Professor Arne Öhman, Sektionen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap,  Karolinska Institutet

Oponent: 

Professor Philippe Tobler, University of Zurich

Examination board: 

Professor Gustaf Gredebäck,  Institutionen för Psykologi,Uppsala Univesitet,

Professor Agneta Herlitz, Sektionen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap,  Karolinska Institutet

Docent Pontus Strimling, Institutet för Framtisstudier

Contact person: Björn Lindström