Sara Norring

Associated

E-mail

sara.norring@ki.se

Organisational affiliation

CPF Birgegård

Centre for Psychiatry Research

Department

Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8

Visiting address : Stockholms Centrum för Ätstörningar ; Forskning och utveckling ; Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 2, 118 50 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Clinical Neuroscience (CNS), K8, CPF Birgegård, Stockholms Centrum för Ätstörningar ; Forskning och utveckling ; Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 2, 118 50 Stockholm, Sweden
Delivery address : Stockholms Centrum för Ätstörningar ; Forskning och utveckling ; Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 2, 118 50 Stockholm, Sweden