Jessica Guzman Otazo

Graduate Student

E-mail

jessica.guzman.otazo@ki.se

Department

Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC), C1

Visiting address : Solnavägen 9; Biomedicum, 171 65 Solna, Sweden
Postal address : Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC), C1, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC), C1, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC); Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, Sweden
Delivery address : Tomtebodavägen 16; Lastkajen; Biomedicum, 171 65 Solna, Sweden