Karolinska Institutet is one of the world’s foremost medical universities. Our vision is to make a significant contribution to the improvement of human health; our mission is to conduct research and education and to interact with the community.

As a university, KI is Sweden’s single largest centre of medical academic research and offers the country’s widest range of medical courses and programmes.

Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine.

Karolinska Institutet - an introduction

Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through research and education. Follow researchers and students in their everyday life at our university. 

Job opportunities at KI

Position Department Application Deadline
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Effective mobilization and rehabilitation after abdominal surgery due to cancer, by wearable sensors, e-feedback and exercise Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre" Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Möjliggörande av äldre personers värdefulla aktiviteter i vardagslivet genom vardagsrehabilitering och smarta produkter Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Effects of a highly challenging balance training program (HiBalance) specific to multiple sclerosis – a randomized controlled study Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Professor in Cellular and Molecular Pain Physiology Department of Physiology and Pharmacology 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences To live with chronic pain - studies with existential and molecular approach Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Injurious falls in older adults: identifying people at different levels of risk—from epidemiology to implementation research Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences: Moral distress and the ethical climate – A Nordic survey with healthcare professionals in paediatric cancer care Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Facilitating lung cancer diagnosis; linking the experienced body and the biological body Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences: Stress, lung function and asthma development in PreventADALL (Prevention of Atopic Dermatitis and Allergy in children) Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position at the Doctoral School of Health Care Sciences Immediate skin-to-skin contact between parents and very preterm infants after birth: Effects on parental perceptions, breastfeeding, mother-infant interaction and physiologica Department of Neurobiology, Care Sciences and Society 19 Feb 2018
Handläggare för lärarrekryteringar University Administration 19 Feb 2018
Postdoctoral Researcher with a focus on adaptation and adherence in the use of evidence-based methods Department of Learning, Informatics, Management and Ethics 20 Feb 2018
Forskarassistent i translationell immunologisk barnforskning Department of Women´s and Children’s Health 20 Feb 2018
Doctoral (PhD) student position in occupational medicine The Institute of Environmental Medicine 20 Feb 2018

Pages