Vill du bli doktorand?

This page in English

Karolinska Institutet (KI) har som mål att rekrytera de bästa doktoranderna. Nedan finns beskrivet hur processen från rekrytering till antagning ser ut på KI.

Varför välja KI?

Så här går det till att bli doktorand vid KI

Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten.

Det finns några grupper som finner andra vägar in i forskarutbildning, t.ex. om man får möjligheten att genomföra ett doktorandprojekt inom ramen för en annan tjänst (t.ex. som läkare på sjukhuset). Dessa projekt är undantagna från kravet på utannonsering.

Det finns också en möjlighet att som student på någon av KI:s längre grundutbildningar söka till CSTP (Clinical Science Training Programme). Detta förutsätter att man först har etablerat en kontakt med en forskargrupp och har en potentiell handledare.

Den som har egen finansiering i form av ett externt stipendium kan antingen söka utannonserade doktorandprojekt eller söka kontakt direkt med en forskargrupp. Om stipendiet vunnits i konkurrens med andra kan doktorandprojektet vara undantaget från obligatoriet om annonsering.

Oavsett ingång så har KI som mål att rekrytera de bästa doktoranderna. Det innebär att även om du har etablerat en egen kontakt med en forskargrupp så är det handledaren och institutionen som avgör om du är en person med goda förutsättningar att genomföra en forskarutbildning, att bedriva forskning och att skriva en avhandling av hög kvalitet.

Process fram till antagning

Processen för att bli doktorand vid KI består av två delar:

Första delen (steg 1-5 nedan) innebär att du söker en ledig plats som en handledare har utlyst. (Detta är inte relevant för de doktorander som rekryteras på annat sätt än genom annonsering).

Om du erbjuds platsen påbörjas andra delen (steg 6-9 nedan) som innebär att du ansöker om antagning vid institutionen. Detta gäller samtliga doktorander.

1. Leta efter lediga platser i utbildningen på forskarnivå vid KI

Lediga doktorandplatser utlyses både löpande och i större gemensamma utlysningar. Under de gemensamma utlysningarna finns extra många annonser ute samtidigt. En formell bedömning av din behörighet görs inte förrän senare i processen (steg 6 nedan) så du kan söka även om du inte riktigt än har nått full behörighet.

Lediga doktorandplatser

2. Sök ledig plats

KI har ett rekryteringsverktyg som du loggar in dig på och söker de doktorandprojekt du är intresserad av (länk finns längst ner i annonsen). När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett tack-mejl med bekräftelse på att du sökt en doktorandplats och att din ansökan kommit till oss.

3. Intervju

Institutionen får alla ansökningar och de kandidater som bedöms uppfylla doktorandplatsens krav bäst kallas till intervju.

4. Referenstagning

KI ser referenstagning som ett komplement till intervjun och vi tar aldrig referenser utan att informera dig i förväg och i överenskommelse med dig.

5. Besked om beslut

När allt är klart får samtliga sökande meddelande om att rekryteringen slutförts och vem som har blivit utvald att gå vidare i antagningsprocessen. Slutgiltigt beslut om antagning till forskarutbildning tas dock senare i samband med antagningsseminariet, se nedan.

6. Ansök om bedömning av behörighet

Om du blivit utvald att gå vidare i antagningsprocessen behöver du ansöka om bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå. Notera att ansökan om behörighetsbedömning måste vara godkänd innan du kan ansöka om antagning (steg 7). Vi rekommenderar därför att du skickar in ansökan (blankett 1) om behörighets-bedömning så snart du har blivit utvald.

Läs mer om kraven för att uppfylla behörigheten och hur du ansöker om en bedömning.

7. Ansök om antagning till utbildning på forskarnivå

Tillsammans med tilltänkt handledare skriver du ett förslag till individuell studieplan och ansöker om antagning till utbildning på forskarnivå. Obs, detta kan inte göras förrän du har fått besked om att du blivit utvald att gå vidare i antagningsprocessen.

Under denna förberedande period kan du erbjudas en tidsbegränsad anställning under förslagsvis fyra månader (maximalt sex månader).

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå skickas till berörd institution. Datum för inlämning av ansökan framgår av respektive institutions webbplats.

Läs mer om antagning i kapitel 2 i Regler för utbildning på forskarnivå.

8. Antagningsseminarium

Antagningsnämnden vid den berörda institutionen kallar till ett antagningsseminarium. Vid antagningsseminariet presenterar du och din handledare förslag till en individuell studieplan; d.v.s. forskningsprojekt, tidsplan, individualiserade lärandemål, handledare och finansiering. Seminariet hålls på engelska.

9. Beslut om antagning

Efter godkänt antagningsseminarium fattar prefekten beslut om antagning till utbildning på forskarnivå.

Länkar

Forskarutbildning