Välkommen till ett universitet som satsar på utbildning på forskarnivå! Karolinska Institutet kan erbjuda forskning i världsklass och specialiserade forskningsmiljöer.